Ατομική Καθοδήγηση

Σκοπός της υπηρεσίας ατομικής καθοδήγησης είναι να διευκολύνει την δια βίου προσωπική και διαπροσωπική λειτουργικότητα του ατόμου, εστιάζοντας σε συναισθηματικά, κοινωνικά, επαγγελματικά, αναπτυξιακά ζητήματα, καθώς και ανησυχίες που συνδέονται με την υγεία. Βοηθά τα άτομα να βελτιώσουν τη ποιότητα της ζωής τους και τη λειτουργικότητα του εαυτού τους, να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση των δυνατοτήτων τους & των προσωπικών τους επιλογών.

Επικεντρώνεται σε θέματα που σχετίζονται με την ατομική, οικογενειακή, επαγγελματική εμπειρία & τις σχέσεις του ατόμου, εντός ενός συμφωνημένου χρόνου και  πλαισίου, χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους και προσεγγίσεις.