Εργαστήριο Προσωπικής Ανάπτυξης & Κοινωνικής Αγωγής Εφήβων

12583776_435842376609068_1676870883_n

    Η εφηβεία είναι ο προθάλαμος της ενήλικης ζωής. Τα πάντα γύρω από τον έφηβο διαφοροποιούνται και ο ίδιος εξελίσσεται ραγδαία μέσα σε αυτά. Βρίσκεται απέναντι στις κοινωνικές και προσωπικές απαιτήσεις, σχετικά με την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του, τις διαπροσωπικές του σχέσεις και τη σταδιοδρομία του. Στο τέλος της δοκιμασίας αυτής της περιόδου έχει δομήσει μία εικόνα της ταυτότητάς του.

    Στόχοι του εργαστηρίου προσωπικής ανάπτυξης & κοινωνικής αγωγής είναι να διευκολύνει τον έφηβο να απογαλακτιστεί ομαλά από την “ασφαλή φωλιά”, να ανοίξει τα φτερά του και να αναπτυχθεί ως αυτόνομη προσωπικότητα, αναλαμβάνοντας την ευθύνη του εαυτού του, για να χαράξει τη δική του μοναδική πορεία ζωής.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

  • Λογικο-συναισθηματική ισορροπία

  • Δεξιότητες επικοινωνίας & έκφρασης

  • Αναγνώριση, έκφραση & διαχείριση συναισθημάτων

  • Αυτοαντίληψη, αυταξία, αυτοεκτίμηση

  • Διαχείριση αγχογόνων καταστάσεων

  • Αποτελεσματική επίλυση συγκρούσεων

  • Οραματισμός στόχων & δράσεις για την υλοποίησή τους

  • Προγραμματισμός & διαχείριση χρόνου

  • Ανάπτυξη ορθών κριτηρίων επιλογής φίλων, μελλοντικών συντρόφων & συνεργατών

  • Κατανόηση-Σεβασμός στη διαφορετικότητα και το πολιτισμό

Πληροφορίες

Σε ποιον απευθύνεται: Σε εφήβους 15-18 ετών

Διάρκεια: 2 ημέρες/μήνα /

                 ώρες ανά ημέρα: 3