Ανάπτυξη & Διαχείριση Ομάδων

Belbin_Hellas_graph3

 

Οι κοινωνικές και εργασιακές σχέσεις συχνά δεν ταυτίζονται.

 • Άτομα που τα πηγαίνουν καλά μεταξύ τους, μπορεί… να τα βρούν δύσκολα αν συνεργαστούν. Φαινόμενο συχνό, όχι μόνο σε μεγάλες εταιρείες αλλά και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ξεκίνησαν σαν μια καλή ιδέα μεταξύ φίλων.
 • Επιτροπές από καταξιωμένους επαγγελματίες συχνά αποτυγχάνουν ενώ σε αρκετές περιπτώσεις, ταλαντούχα αλλά δύστροπα άτομα δυσκολεύονται να συνεργαστούν, δημιουργώντας αρνητικές (και εκρηκτικές) καταστάσεις.
 • Επίλεκτες ομάδες εκπλήσσουν αρνητικά με τα αποτελέσματά τους σε καινούρια εγχειρήματα, ενώ κάποιες άλλες, πετούν με τον ερχομό ενός νέου μέλους.
 • Ομάδες εργατών παίρνουν το πρώτο βραβείο, διαλύοντας αρνητικές εκτιμήσεις περί επαγγελματικής και κοινωνικής τάξης.

Επικοινωνιακά κενά, συγκρούσεις, απάθεια, παραλείψεις, παρεξηγήσεις, χαμένες ευκαιρίες, στερεότυπα.

Πώς τα αντιστρέφουμε;

Η μεθοδολογία Belbin® είναι διεθνώς αναγνωρισμένη για τη στήριξη που παρέχει στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τα διοικητικά στελέχη και το υπαλληλικό προσωπικό στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και ομαδικότητας.
Με προσεγμένες μεθόδους, οι σύμβουλοι Belbin προτείνουν ένα νέο τρόπο αυτοεκτίμησης, επικοινωνίας, και ομαδικής εργασίας, καταργώντας αναχρονιστικές διακρίσεις που εμποδίζουν την πρόοδο.
Επιπλέον, οι σύμβουλοι Belbin δεν εξετάζουν την προσωπικότητα αλλά την εργασιακή συμπεριφορά και γι’ αυτό το λόγο η πληροφόρηση και η στήριξη που παρέχουν είναι άμεσα χρήσιμη και ουσιαστική.

Οργανισμοί και επιχειρήσεις παγκοσμίως, επιτυγχάνουν καλύτερα λειτουργικά και οικονομικά αποτελέσματα, ενδυναμώνοντας τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα κοινωνικοποιούνται, επικοινωνούν, συνεργάζονται και εποπτεύονται.

Μία ομάδα είναι αποτελεσματική όταν είναι ώριμη.
Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη της συνειδητά αξιολογούν και επανασχεδιάζουν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται, επικοινωνούν, αποφασίζουν και ενεργούν.

Το εργασιακό αποτέλεσμα, πέρα από τη γνώση του αντικειμένου, βασίζεται σε δύο πράγματα:

 • Το πώς το άτομο αντιλαμβάνεται τις ικανότητές του και
 • πως επιλέγει ή συνεργάζεται με άλλα άτομα για την επίτευξη των στόχων.

Από το 1990 βελτιώνουμε τα εργασιακά αποτελέσματα, αναπτύσσοντας τα άτομα και τις μεταξύ τους σχέσεις σε μία ομάδα. Τα εργαστήρια μας και ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τα εργασιακά θέματα μας έχουν εξασφαλίσει μία παγκόσμια φήμη και πρωτιά για:

 • Ομάδες που χρειάζονται να επικεντρωθούν σε νέες προκλήσεις ή στόχους
 • Ομάδες που λειτουργούν μεν ικανοποιητικά αλλά έχουν μεγαλύτερες  δυνατότητες
 • Νέες ομάδες που δεν αποτελούν ακόμα ενιαίο σύνολο
 • Ομάδες που έχουν προέλθει από σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές
 • Προβληματικές ομάδες, όπου οι συγκρούσεις ή η απάθεια εμποδίζουν την πρόοδο

Μέθοδος Belbin® για ανάπτυξη αποτελεσματικών ομάδων

Πάντα σε συνεργασία με τη διοίκηση του οργανισμού ή της επιχείρησης, ακολουθούμε 4 στάδια ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος:

 1. Διερεύνηση των εργασιακών χαρακτήρων Belbin®.

  Τα μέλη κάθε ομάδας για να αποκτήσουν ομαδική ταυτότητα πρέπει πρώτα να γνωρίζουν τους εαυτούς τους και το τι να αναμένουν από τους άλλους.

  Αποτυπώνοντας τους εργασιακούς χαρακτήρες κάθε μέλους, μπορούμε να κατανοήσουμε επικοινωνιακές διαφορές αλλά και να περιγράψουμε τη δυναμική της ομάδας.
  Το λογισμικό e-interplace® παράγει ατομικές και ομαδικές αναφορές με σημαντικές πληροφορίες τόσο για τα μεμονωμένα άτομα όσο και το επίπεδο συνέργειάς τους, μέσω των ειδικών ερωτηματολογίων ‘αυτοεκτίμησης’ και ‘παρατηρητών’.

 2. Ατομικές συνεντεύξεις.

  Μας δίνουν την πολύτιμη ευκαιρία να διαλύσουμε αρνητικές υποψίες όπως και να εξηγήσουμε ατομικά προφίλ, πληροφορώντας τα άτομα για τις ικανότητες και τις επιτρεπτές (και μη επιτρεπτές) τους αδυναμίες. Οι περισσότεροι σύμβουλοι Belbin έχουν εκπαιδευτεί στην παρατήρηση και ερμηνεία του προφορικού λόγου και της γλώσσας του σώματος. Μέσω των ατομικών συνεντεύξεων, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τα αίτια, τις αφορμές και τα κριτήρια ερμηνείας και αξιολόγησης της συμπεριφοράς από τα μέλη της ομάδας.

 3. Ομαδικά εργαστήρια

  Τα μέλη μιας ώριμης ομάδας θα πρέπει να κατανοούν τα όρια και τις απαιτήσεις των εργασιακών καθηκόντων και να είναι σε θέση να επικοινωνούν με τρόπο που να προωθεί την συνεργασία.
  Έχουμε αναπτύξει και χρησιμοποιούμε ομαδικά εργαστήρια για να… σπάσουμε τον πάγο, να διερευνήσουμε με τα μέλη τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους και να συμφωνήσουμε το νέο τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας.

  • Τί σημαίνει να έχει η ομάδα πέντε Shapers και κανένα Completer Finisher;
  • Πώς θα συνεργάζονται από εδώ και πέρα όταν γυρίσουν στις εργασίες τους;

  Ομαδικό εργαστήριο Co-operate

  Belbin_Hellas-Co-operate

 

 

 

Ιδανικό για να ανακαλύψετε πως τα μέλη μιας ομάδας επικοινωνούν υπό καταστάσεις πίεσης. Κάθε ‘άσκηση’ μπορεί να εκτελεστεί από 4 έως 9 άτομα, επιτρέποντας σε 27 άτομα να… συναγωνιστούν ταυτόχρονα! Ο/H σύμβουλος Belbin παρακολουθεί και καταγράφει σημαντικές στιγμές για να συζητηθούν αργότερα από όλους. Σε είκοσι λεπτά, θα μπορέσετε να βιώσετε όλη την αγωνία και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και δράσης των μελών!

Ομαδικό εργαστήριο Contribute

Belbin_Hellas-Contribute

 

 

 

 

 

 1. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για την κατανόηση των χαρακτηριστικών των εννέα εργασιακών χαρακτήρων Belbin, με ασκήσεις που αντικατοπτρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Τα μέλη της ομάδας μαθαίνουν να αποκωδικοποιούν και να διαχειρίζονται καλύτερα τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους, αρχίζοντας τις ασκήσεις με την κατανομή των εργασιακών χαρακτήρων ανάμεσά τους. Από 4 έως 9 άτομα.

 2. Συμβουλευτική υποστήριξη της διοίκησης και των εργαζομένων κατά την περίοδο του μεταβατικού σταδίου.

  Μία αποτελεσματική ομάδα, χαρακτηρίζεται από μέλη που ενδιαφέρονται πρωτίστως για την κάλυψη των εργασιακών απαιτήσεων, θυσιάζοντας τις προτιμήσεις τους για τον κοινό σκοπό.
  Σε συνεργασία με τη διοίκηση και τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη με ατομικές ή/και ομαδικές συνεντεύξεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια και ειδικά εργαστήρια επίλυσης πραγματικών εργασιακών προβλημάτων (με μεθόδους και πρακτικές project management), όπου παρακολουθούμε και στηρίζουμε τα άτομα στην προσπάθειά τους για καλύτερη επικοινωνία και πρόοδο.

   Σε συνεργασία με την

  Ka Αναστασία Μαρινοπούλου Σύμβουλο Belbin

  & την εταιρία Progress Through

Σίγουρα δεν είναι απλά ένα γκρουπ ατόμων που εργάζονται μαζί.
Για εμάς, η ομαδικότητα χαρακτηρίζεται από την ωριμότητα και το επίπεδο συνεργασίας των μελών για την επίτευξη κοινών στόχων.

Εύκολο; Όχι και τόσο.
Οι περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισμοί υιοθετούν απλά μία απομίμηση.

Σε μία πραγματική ομάδα, τα μέλη γνωρίζουν τον εαυτό τους, που και πως μπορούν να συνεισφέρουν, πότε να παραμερίσουν για να αναλάβει κάποιος άλλος και πως όλοι μαζί να συμπράξουν αν κάτι πάει στραβά.

Η ομαδικότητα μπορεί να ωφελήσει ιδιαίτερα, αν αναπτυχθεί με το σωστό τρόπο. Ευελιξία, αποδοτικότητα, καινοτόμες λύσεις, διαχείριση σύνθετων προβλημάτων και επαγγελματική ικανοποίηση είναι κάποια από τα οφέλη, που στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι σημαντικά.

Testimonial

Σίγουρα, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτόματα επιτυγχάνουμε απόδοση και αποτελεσματικότητα
Κατά τη διάρκεια των ερευνών του Δρα Μπέλμπιν, υπήρξαν και ομάδες που εμφάνησαν άσχημα οικονομικά αποτελέσματα και κατηγοριοποιήθηκαν σε:
Ι. Ομάδες που δεν μπόρεσαν να ταυτοποιήσουν τα προβλήματά τους, συνεχίζοντας να πιστεύουν ότι λειτουργούν ομαδικά
ΙΙ. Ομάδες που αναγνώρισαν μεν τα προβλήματά τους αλλά τήρησαν τη στάση ‘έτσι είναι, δεν αλλάζει τίποτα’

To πως να συμπεριφερόμαστε και να εργαζόμαστε σε μια ομάδα, είναι κάτι που μαθαίνεται.

Testimonial

Μέχρι σήμερα δεν έχουμε αποτύχει ποτέ. Όμως, μία ομάδα μπορεί να έχει τη σύνθεση των εργασιακών της χαρακτήρων σε ισορροπία αλλά να υπολείπεται σε αποτελεσματικότητα βάσει των δυνατοτήτων της. Όλες οι ομάδες λειτουργούν στο πλαίσιο ενός οργανισμού ή επιχείρησης με συγκεκριμένες δομές και συστήματα. Μία ώριμη ομάδα για να αποδώσει 100% πρέπει να λειτουργεί σε ένα ώριμο οργανωσιακό περιβάλλον που διευκολύνει την ανάληψη ευθύνης και πρωτοβουλιών.

Testimonial

Το γενικότερο κλίμα στον οργανισμό ή την επιχείρηση θα υποδείξει το σύμπλεγμα των μεθόδων που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την εισαγωγή της ομαδικότητας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων. Αυτό απαιτεί εκτός από την στενή συνεργασία των συμβούλων με τη διοίκηση και το υπαλληλικό προσωπικό όλων των τμημάτων, την ανάλυση και κάποιων λειτουργικών προτύπων (π.χ. διοικητική διάρθρωση, διαχειριστικό στυλ, πρότυπα πρόσληψης και εκπαίδευσης, στρατηγικοί στόχοι και αποτελέσματα) για την κατανόηση όλων των λεπτομερειών και την σχεδίαση μιας ομαλής μετάβασης από το χ οργανωσιακό σχήμα στην εργασιακή σχεδίαση ανά ομάδες.
Τέτοιες προσπάθειες έχουν στεφεί από επιτυχία παγκοσμίως, δίνοντάς μας ιδιαίτερο προβάδισμα σε αυτό τον τομέα. Οι περισσότεροι σύμβουλοι Belbin® έχουν σπουδές και εμπειρία σε συμπληρωματικούς τομείς όπως διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, ψυχολογία και στρατηγική διαχείριση.

Testimonial