Αξιολόγηση & Περιγραφή Θέσεων Εργασίας

  • Τι επίπτωση έχει στην ψυχολογία και την απόδοση η προεπιλογή κάποιων ατόμων για ανώτερες θέσεις;
  • Τι επίπτωση θα έχει στην ποιοτική εργασία η εισαγωγή χρηματικής ανταμοιβής βάσει απόδοσης;
  • Με ποιά κριτήρια προσλαμβάνεται το διοικητικό και υπαλληλικό προσωπικό και πως εκπαιδεύεται;
  • Οι θέσεις εργασίας αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα ή αναφέρονται σε ένα σύστημα που ίσχυε πριν χρόνια;

Τα περισσότερα προβλήματα στον εργασιακό χώρο προέρχονται από απαρχαιωμένες περιγραφές των θέσεων εργασίας που αντικατοπτρίζουν παρελθούσες εμπειρίες και διαχειριστικές πρακτικές.
Ένα ταμπού που πρέπει να ξεπεραστεί.

Η εργασία δεν πρέπει να περιγράφεται ως μία λίστα καθηκόντων και στόχων αλλά να περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο η εργασία θα πρέπει να εκτελεστεί για να παραχθεί η αναμενόμενη αξία.

Belbin_Hellas_diagram

Η μεθοδολογία Belbin® περιλαμβάνει και ένα εξειδικευμένο σύστημα ανάλυσης της εργασιακής ροής και θέσεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται ήδη με μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο.

Κάθε θέση εργασίας αποκτά το μοναδικό της προφίλ σε σχέση με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, σκιαγραφώντας τις μοναδικές ικανότητες που θα πρέπει να έχει ο κάτοχός της.

Τα διοικητικά στελέχη επίσης εκπαιδεύονται στην ανάλυση της εργασιακής ροής των τμημάτων τους αποτυπώνοντας απαραίτητα στοιχεία για τη βελτίωση της λειτουργίας τους!

Γνωρίζοντας τα αποτελέσματα που πρέπει να παράγονται από κάθε θέση εργασίας, μπορείτε να την περιγράψετε σωστά.
Γνωρίζοντας τις ικανότητες που πρέπει να έχει ο/η κάτοχός της μπορείτε να επιλέξετε και να εκπαιδεύσετε σωστά τα πιο κατάλληλα άτομα.

Κατανοώντας και επανασχεδιάζοντας την εργασιακή ροή κάθε τμήματος όπως και τη διατμηματική εργασιακή ροή μπορείτε να αξιολογήσετε αντικειμενικά την εργασία των ατόμων και των ομάδων σας, δημιουργώντας μία κουλτούρα εμπιστοσύνης, αφοσίωσης και προόδου.
Ειδικές ασκήσεις, ερωτηματολόγια και εργαστήρια στηρίζουν την υπηρεσία αυτή.

Έχουμε αναδείξει πολλά λάθη.

Ένα τρανταχτό παράδειγμα αφορά τα στερεότυπα που υπάρχουν για τους πωλητές και που αντανακλώνται στον τρόπο με τον οποίο γράφονται οι αγγελίες.
Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία Belbin® καταγράψαμε μεγάλες διαφορές στον τύπο του πωλητή και τη συμπεριφορά του από τη μεριά της εταιρείας και από τη μεριά των πελατών.

Οι πελάτες μας που εφάρμοσαν αυτή την υπηρεσία, είχαν εξαιρετικά αποτελέσματα μετά από την επανασχεδίαση και περιγραφή των θέσεων εργασίας τους όπως και το συντονισμό των τμημάτων πώλησης. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και η εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη που οργανώθηκαν για τα στελέχη αυτών των τμημάτων ήταν απόλυτα επιτυχείς!

Ένα άλλο παράδειγμα εξίσου δυνατό, αφορά τη συνέργια υψηλόβαθμων στελεχών ή συνεταίρων. Πολλές φορές ένα μη σωστά οριοθετημένο πλαίσιο συνεργασίας, ρόλων και εργασιακής θέσης ταυτόχρονα με την αδυναμία κατανόησης των πραγματικών κινήτρων, αντίληψης του επιθυμητού αποτελέσματος και του τρόπου υλοποίησής του από τα ενδιαφερόμενα μέλη μπορεί να οδηγήσει σε εκρηκτικές…καταστάσεις.
Η μεθοδολογία Belbin® σας βοηθά να δημιουργήσετε επιστημονικά τον οργανωσιακό ιστό που θα σας επιτρέψει να ελαχιστοποιήσετε προβλήματα που υφίστανται στον εργασιακό χώρο μόνο και μόνο επειδή οι προσλήψεις, η απόδοση και η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού δε συμβαδίζουν με τον τρόπο που θα έπρεπε να ρέει και να εκτιμάται η εργασία.

Σε περιόδους ευφορίας (είτε οργανικής είτε πλασματικής) πολλά μπορεί να γίνονται χωρίς την ανάλογη επιστημονική υποστήριξη.
Όταν όμως τα περιθώρια στενεύουν και η παραγωγικότητα, η ανταγωνιστικότητα και η ευελιξία είναι το ζητούμενο, η χρήση επιστημονικών πρακτικών σας βοηθά να πραγματοποιήσετε εύκολα μεγάλες αλλαγές που αποδίδουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η θέση εργασίας αναλύεται με τέτοιο τρόπο, αποκαλύπτοντας στοιχεία της καθημερινής σας πραγματικότητας που δεν είχατε μπορέσει ποτέ ως τώρα να συνδυάσετε!

Κατανοώντας τα κίνητρα, τις ικανότητες και τη συνέργεια μεταξύ των διαφορετικών ατόμων, δημιουργείτε τις προϋποθέσεις για ένα από τα πιο σημαντικά στρατηγικά πλεονεκτήματα: την κουλτούρα

Μία στρατηγική αναδιάρθρωση προϋποθέτει την ανάλυση αρκετών παραγόντων και τη χρησιμοποίηση διάφορων μεθόδων. Πάνω απ’ όλα όμως, προϋποθέτει ενσυνείδητη προσπάθεια και την κατάρριψη πολλών στερεοτύπων που αφορούν την ομαδικότητα, την εργατικότητα και την ικανότητα.

Οι σύμβουλοι Belbin μπορούν να στηρίξουν προγράμματα στρατηγικής αναδιάρθρωσης, καριέρας και ανάπτυξης νέων λειτουργικών προτύπων σε μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Η εμπειρία μας μπορεί να αναλύσει καίριους παράγοντες που επηρεάζουν μακροπρόθεσμα τόσο την παραγωγικότητα όσο και την ποιοτική εργασία.

Στόχος μας είναι η ενδυνάμωση των ατόμων και των ομάδων ώστε σε ένα θετικό κλίμα, οι ιδέες, οι αποφάσεις και οι ενέργειες να παράγουν αξία,
κατανοώντας τις απαιτήσεις και τη δυναμική του εξωτερικού περιβάλλοντος και της αγοράς.

Μάθετε περισσότερα για θέματα κουλτούρας (εξωτερικός σύνδεσμος με Progress Through)

Μάθετε περισσότερα για θέματα διαχείρισης αλλαγών (εξωτερικός σύνδεσμος με Progress Through)

Μάθετε περισσότερα για θέματα βελτίωσης των επιχειρησιακών διαδικασιών (εξωτερικός σύνδεσμος με Progress Through)

Διαχείριση καριέρας και ανάλυση θέσεων εργασίας

  • Πόσες φορές προβληματιστήκατε με προσωπικές διενέξεις;
  • Πόσες φορές επικοινωνιακά κενά οδήγησαν σε επαγγελματικές γκάφες;
  • Πόσες φορές προσλάβατε νέο προσωπικό για την ίδια θέση;!
  • Πόσες ευκαιρίες χάθηκαν;

Το λογισμικό μας πρόγραμμα e-interplace® έχει σχεδιαστεί για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις όπου τμήματα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι υπεύθυνα για την πρόσληψη, ανάπτυξη, προαγωγή και απόδοση του διοικητικού και υπαλληλικού προσωπικού.

Τα θέματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν είναι αρκετά και πολύπλοκα: απόλυση, πρόσληψη και αξιολόγηση προσωπικού, δημιουργία θετικού κλίματος, βελτίωση της ενδοεπικοινωνίας, σχεδίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προώθηση καινούριων πρακτικών. Θέματα, που αποτελούν το αντικείμενο των τελευταίων ερευνών και υπηρεσιών μας. Μάθετε περισσότερα.

Εισαγωγή νέων λειτουργικών προτύπων

Η εμπειρία μας έχει διδάξει ότι μόνο το 25% των οργανισμών ή επιχειρήσεων που εισάγουν νέα λειτουργικά πρότυπα, κατορθώνουν να τα εφαρμόσουν αποτελεσματικά.

Οι σύμβουλοι Belbin θα στηρίξουν τις προσπάθειές σας, ταυτοποιώντας και αναλύοντας όλους τους παράγοντες που δρουν ανασταλτικά, σχεδιάζοντας μαζί σας τις επόμενες διορθωτικές ενέργειες.

 Σε συνεργασία με την

Ka Αναστασία Μαρινοπούλου Σύμβουλο Belbin

& την εταιρία Progress Through

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες